نقاشی زمینه رنگ

نقاشی زمینه رنگ یک سبک نقاشی انتزاعی است که در طول سال‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ در شهر نیویورک به دست پیشگامان اکسپرسیونیسم انتزاعی مانند بارنِت نیومن پدید آمد. این سبک الهام گرفته از مدرنیسم اروپایی نزدیک…