مروری بر آثار استاد صادق تبریزی

مبدع نقاشی خط صادق تبریزی متولد ۱۳۱۷ تهران، عده ای او را مبدع نقاشی خط می دانند؛ وی همچنین از پیشگامان مکتب سقاخانه می باشد. در عموم آثارش از دو…