ایستاده بر شانه های صنعتگران

بررسی یک پروژه معماری در ژاپن مروهیرو (Maruhiro) بزرگترین تولید کننده ی سرامیک های هاسامی (Hasami) بوده که یکی از بزرگ‌ترین تولید کننده‌های سفال و سرامیک در منطقه ی ناکازاکی…