چرا هنرمندان باید شبکه های اجتماعی را جدی بگیرند؟

میان بری به نام شبکه های اجتماعی با نفوذ ابزارها و شبکه های اجتماعی در تمامی لایه های زندگی، این روزها بیننده‌ی گسترش بی‌سابقه‌ی مخاطبان آثار دیداری و شنیداری هستیم.…