مجسمه ی آلومینومی مارک فورنس

مجسمه فضای شهری طراح و معمار مارک فورنس اولین چیدمان دائمی خود، که یک سازه ی قوس دار آلومینیومی است را در آمریکا به اجرا در آورد؛ این طرح توسط…