فرم کاریابی استیو جابز در یک حراجی رکورد زد+

فرم کاریابی استیو جابز در یک حراجی رکورد زد