دیوید کمورلینگا تگله مجسمه ساز مکزیکی

دیوید کمورلینگا تگله (David Camorlinga Tagle) متولد ۲۰ ژوئن سال ۱۹۸۳ مجسمه ساز مکزیکی است که اثر معروف وی با عنوان زمزمه ی دریا (Susurro del mar) برای جشنواره ی بین…