گزارش کارگاه بابک کاظمی در فستیوال پرتره‌سازی

مریم روشنفکر، تندیس: نشست گفتگو با بابک کاظمی در چهارمین فستیوال پرتره سازی به صورت یک کارگاه عملی برگزار و با استقبال حاضرین روبرو شد. نشست گفتگو با بابک کاظمی…