خسرو سینایی کارگردان سرشناس سینما درگذشت

خسرو سینایی کارگردان و مدرس سینما، روز شنبه ۱۱ مرداد پس از تحمل چندین ماه بیماری درگذشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از فرح اصولی، همسر آقای سینایی، گزارش داد که…