رتبه بندی جهانی کشورها در حوزه طراحی و موقعیت ایران

رتبه بندی جهانی طراحی “the world design rankings”  موقعیت کشورها را بر اساس تعداد طراحان شرکت کننده ای که موفق به دریافت جایزه ی A’ design می شوند، هر ساله…