نگاه انسانی به بی خانمان ها

عکاس امریکایی، آرون دریپر در مجموعه ی آندر اکسپوزد پرتره هایی از بی خانمان های کالیفرنیا خلق کرده است. این عکاس و فعال اجتماعی تلاش می کند تا در مجموعه ی خود…