معجونی از نبوغ و جنون در آثار یایویی کوساما

داستان زندگی یایویی کوساما یایویی کوساما هنرمند ژاپنی که برای آثار قابل نمایش در اینستاگرام معروف است، بر ترومای کودکی، تعصب و بیماری روانی خود پیروز شد و در سال…

چیدمانی درکنار خانه شیشه ای فیلیپ جانسون

گوی در کنار شیشه این پروژه با عنوان  باغ نرگس “Narcissus Garden” از ۱۳۰۰ گوی فلزی که بر روی سطح یک برکه شناور هستند و هرکدام قطری برابر ۳۰ سانتی…