هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گالری ۲۶

یکی از گالری های ویژه تهران با رسم و رسوم منحصر به فرد، گالری ۲۶ میباشد که اغلب آثار فاخری را چه از هنرمندان جدید چه از هنرمندان با سابقه به نمایش درآورده است. این گالری که در خیابان فرمانیه واقع شده است در محدوده گالری های منطقه یک قرار دارد و البته در برنامه های گالری گردی هفتگی هنرگردی به صورت منظم قرار میگیرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد این گالری و رویداد های هنری اش به وب سایت رسمی مراجعه نمایید یا پیگیر اخبار هنرگردی باشید.

نشانی‌ گالری ۲۶

فرمانیه شرقی، بعد از دیباجی شمالی، خیابان سلمان‌پور‌ ظهیر، شماره ۲۶، واحد ۳

ایمیل: info@gallery-26.com

۰۲۱-۲۲۲۸۷۵۴۷

وبسایت گالری ۲۶

زمان بازدید

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

روزهای تعطیل: پنجشنبه ها

هنرگردی

With our passion for art and our deeply-rooted love for the community and the country we grew up in, we are pleased to announce that Gallery 26 has opened in the northern part of Tehran.

Our mission is to support and promote emerging Iranian artists, whose work is of high quality, and to provide an appealing venue for established artists through the creation of an environment of learning, enrichment, and inspiration.

With contemporary Iranian art playing an ever-increasing role in the global art scene, Gallery 26 is committed to stimulating cultural exchange and discussions among those interested in the arts as well as increasing the understanding and appreciation of the role of fine arts in the changing world.

We are dedicated to introducing a fine ensemble of artists and touching your lives with beauty and joy. We welcome you to Gallery 26.

 

دیدگاهتان را بنویسید