هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

هنرگردی این روزها با پروژه ای همراه شده که با همت موسسه خیریه رعد و تیم پازلی میزبانی می شود، ایده ای ساده برای دستیابی به رویایی بزرگ برای یازده درصد از جمعیت کمتر دیده‌ی ایران: جمعیت ناتوانان جسمی

هرچند محدودیت های جسمی در یک فرد مانع حرکت او میشود اما خلاقیت و توانمندی های او هیچ گاه از بین نمی‌رود. متاسفانه فرصت های شغلی محدودی برای این افراد وجود دارد که البته دسترسی به آنها نیز سخت و دشوار شده است، اما نکته اینجاست که ما سعی میکنیم با آموزش این گروه تجارت الکترونیک و نحوه کسب و کار با وب سایت و اپ را به آنها بیاموزیم تا شاید باری از نگرانی های آنها برداریم. هنرگردی و اپ ساز پازلی نیز در راستای این هدف در تلاشند تا با برگزاری ورکشاپ ها و پشتیبانی از تیم های تشکیل شده در موسسه رعد قدمی بردارند تا محدودیت ها به فرصت تبدیل شوند.

honargardi_artevents_ra'ad_2015_app
نمایندگان هنرگردی در موسسه خیره رعد

در این راه حمایت های معنوی شما عزیزان آینده‌ای روشن‌تر را برای یازده درصد از جمعیت ایران را فراهم می‌آورد.

دیدگاهتان را بنویسید