Tags : Puzzley

هنرهای تجسمی

برای یازده درصد از ایران

هنرگردی این روزها با پروژه ای همراه شده که با همت موسسه خیریه رعد و تیم پازلی میزبانی می شود، ایده ای ساده برای دستیابی به رویایی بزرگ برای یازده درصد از جمعیت کمتر دیده‌ی ایران: جمعیت ناتوانان جسمی هرچند محدودیت های جسمی در یک فرد مانع حرکت او میشود اما خلاقیت و توانمندی های […]ادامه مطلب