هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

 

برنامه گالری های تهران | آدینه ۱۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۷

نشانی تاریخ – گشایش مدیوم عنوان

 

هنرمند نگارخانه  
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه

اشراقی، شماره ۴ شنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۴ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

 

نقاش – دیوارهای دیروز دانیال ملانوروزی ۴ ۱
انقلاب، خیابان خارک ،

شماره ۱۴ دوشنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۶ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

خط-نقاشی مریم محمدی ۱۴ ۲
خیابان پاسداران، گلستان دوم /فلاح زاده/ ،شماره ۸۳

سه شنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  ۸۳ ۳
خیابان کریم خان زند، خیابان عضدی /آبان جنوبی/، کوچه اردشیر ارشد.

شماره ۷ شنبه‌ها تعطیل است

۷ – ۱۴ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

ساند آرت گروهی آ /سالن ۱/ ۴
خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، شماره ۱۸، طبقه اول شنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – سیاوش طلایی اُ ۵
میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبى، بن بست شیرودى شماره ٢۵ دوشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  اعتماد ۱ ۶
میدان هفت تیر، خ مفتح جنوبى، بن بست شیرودى شماره ٢۵ دوشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  اعتماد ۲ ۷
گیشا /کوی نصر/، خیابان شهید علیالی/پیروزی غربی/، خیابان جوادی ، شماره ۵۳

روز تعطیل ندارد

۱۴ – ۲۸ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – پی نوشت مرکب حامد بهروز کار ابد ۸
خیابان کریم خان زند ،خیابان ایرانشهر، کوی برفروشان، شماره ۱۶

شنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  اثر ۹
اقدسیه، بلوار آجودانیه

/شهید سباری/، خیابان ۱۴ شرقی، شماره ۲۲ – روز تعطیل ندارد

۱۵ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

آثار هنرهای تجسمی نقش هنر گروهی احسان ۱۰
جردن، خیابان گلفام، انتهای گلفام، سمت راست، بن بست امینی، شماره ۳ – چهارشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  الهه ۱۱
نقلاب /غرب به شرق/، بین ابوریحان و فلسطین، کوچه مهارت، شماره ۴ – روز تعطیل ندارد  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  امین ۱۲
خیابان ولیعصر، خیابان

زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان پسیان ،شماره ۳ – روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  اِی.جی. /Ag/ ۱۳
میدان هفت تیر، مفتح

جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان بوربور، خیابان

خاقانی، بنبست روشن

منش، شماره ۲ – شنبه ها تعطیل است

از ساعت ۱۲ تا ۲۰

 

  آب/انبار ۱۴
خیابان دولت، دیباجی جنوبی، روبه رو پارک ارغوان، کوچه مژگان، شماره

۴۱ –شنبه ها تعطیل است

    آبی ۱۵
ولیعصر، جنوب پارک وی ،انتهای کوچه تورج، کوچه

خاکزاد، شماره ۴۲ – روز تعطیل ندارد

۱۴ – ۲۵ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

حجم – قراضه های دوست داشتنی مهدی سحابی آتبین ۱۶
خیابان ولیعـصر، نرسیـده به میـدان ونک، خیابان عباسپـور /توانیــر/

شمـالـی، بعـد از پـل همت ،شاره  ۲۳ – شنبه ها تعطیل است

۷ – ۱۶ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

جلوه های هنر معاصر

گروهی

 

آتشزاد ۱۷
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره ۵ /ورودی

حیاط/ – آدینه ها غیر از گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۳ تا ۱۹

  آران ۱۸
خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لولاگر، شماره ۵ /ورودی

حیاط/ – آدینه های غیر گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  آران /پروژه ها/ ۱۹
فرمانیه، بلوار اندرزگو، انتهای خیابان سلیمی شمالی ،

شماره ۱۴۷، باغ انجمن

خوشنویسان – روز تعطیل ندارد

۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

رخسار ساویز شالچیان آرت سنتر  باغ ۲۰
ونک، خیابان ملاصدرا ،

بزرگراه کردستان جنوب ،شیراز جنوبی، پایینتر از

همت، بلوار علی خانی ،۲۰ متری گلستان ،۱۲ متری دوم، شماره ۳ – شنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۳ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

عکس – در خود یافتگی زهره صولتی آرته ۲۱
میرداماد، میدان مادر ،

خیابان شاه نظری، میدان کاظمی، خیابان کاظمی، کوچه مازیار، کوچه دریا،

شماره  ۶– آدینه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۰ تا ۲۰

  آرتیبیشن ۲۲
شهرک غرب، میدان صنعت ،خیابان حسن سیف، کوچه

دوم، شماره ۷ پنجشنبه و آدینه غیر از گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  اردیبهشت ۲۴
خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه عباسآباد /بهشتی/ ،کوچه زرین، شماره

۱۰– روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  آریا ۲۵
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته

/شهید فیاضی/، شماره ۹ –شنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  آریانا /گالری/ ۲۶
الهیه، انتهای خیابان مریم شرقی، ابتدای خیابان فرشته

/شهید فیاضی/، شماره ۹ –شنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  آریانا /هاب/ ۲۷
خیابان  کوروش کبیر

/شریعتی/، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان ،شماره ۱۸۳۱

 

از ساعت ۱۶ – ۲۱

  آس ۲۸
میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان ۱۸،

بنبست گلمحمدی، شماره

۴

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

 

نقاشی – اثر گذار گروهی آشیان نقش و مهر ۲۹
ونک، خیابان سئول، شماره

۴۰ – شنبه ها تعطیل است

    آن /نگارستان/ ۳۰
ونک، خیابان سئول، شماره

۲۸ – شنبه ها تعطیل است

    آن /نگارستان دو/ ۳۱
ونک، خیابان سئول، شماره

۴۴ – شنبه ها تعطیل است

    آن /بنیان/ ۳۲
خیابان  کوروش کبیر

/شریعتی/، پل رومی، خیابان شریفی منش، بن بست

رامین، شماره ۹ – سه شنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  آوا ۳۳
بلوار فردوس شرقی، نبش وف آذر جنوبی، مجتمع

تجاری آیریک، طبقه سوم ،واحد ۱۰۲– دوشنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۰ اردیبهشت

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

خوشنویسی – هیچ فریدون علیار آیریک ۳۴
یوسف آباد، جهان آرا ،خیابان نوزدهم /جلال حسینی/، شماره ۴۸

شنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۸ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

وقایع اتفاقیه محسن احتشامی افرند ۳۵
میدان هفت تیر، کوچه آقا محمدی، شماره ۷۷ –شنبه‌ها تعطیل است ۱۴ – ۲۴ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نوانس گروهی اِمکان ۳۶
بزرگراه کردستان، آ.اس.پ ،

واحد ۲۵ – روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

  اکنون ۳۷
خیابان کریمخان، خیابان حسینی، خیابان ششم ،

شماره ۲ – چهارشنبه‌ها تعطیل است

    اورمزد ۳۸
خیابان شریعتی ، خیابان

کلاهدوز ، نرسیده به سهراه

نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره ۲۸ – پنجشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

 

ایده پارسی ۳۹
خیابان شریعتی ، خیابان

کلاهدوز ، نرسیده به سهراه

نشاط ، کوچه الهوردی آذر ، شماره ۲۸ – پنجشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  ایده پارسیB ۴۰
خیابان کریمخان زند ،

خیابان شهید عضدی /آبان

جنوبی/ خیابان سپند شماره ۶۹ –شنبه‌ها تعطیل است

۷ – ۲۵ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

حجم –  لبه مهسا کریمی زاده ایرانشهر ۴۱
الهیه، خیابان مهدیه ،خیابان جبهه، کوچه لسانی ،بنبست حمید، شماره ۱ – شنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

 

ایوان ۴۲
انتهای خیابان مطهری،  بعد از تقاطع دکتر شریعتی – میدان پلیس  

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  باغ موزه قصر ۴۳
فرشته، خیابان بوسنی و هرزگوین، سه راه دکتر

حسابی، شماره ۳۰– آدینه ها به جز گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  باغ موزه هنر

ایرانی /گالری پردیس/

۴۴
خیابان ولیعصر، پائینتر از فاطمی، کوچه پرستو، شماره

۲۲، واحد ۱- چهارشنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

   

برسام ۴۵
خیابان درکه، خیابان

احمدپور ،شماره ۶۰ – شنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

  بُن ۴۶
فرمانیه، خیابان اندرزگو، چهار راه قیطریه ،خیابان سلیمانی غربی، شماره ۹۰، طبقه ۴، واحد ۸

پنجشنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

  بنفشه ۴۷
خیابان فردوسی، خیابان تقوی، کوچه بهداشت، پلاک

۶ – شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۵ تا ۱۹

  بنیاد پژمان / کارخانه آرگو ۴۸
خیابان کریم خان،، خیابان

ویلا /نجات اللهی/، خیابان

سپند شرقی، شماره ۲۰،

ساختمان ۳۲ – روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  بنیاد لاجوردی ۴۹
خیابان ولیعصر، بالاتر از

نیایش، کوچه ارمغان غربی ،شماره ۱۱  شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  بوم ۵۰
خیابان شهید لواسانی / فرمانیه/، خیابان شهید

جباریان/قروردین/، کوچه مسجدی، کوچه مرمری ،شماره ۱۳

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  بهنام دهشپور ۵۱
بهارستان، پایین تر از خیابان کمال ملک، نرسیده به میدان بهارستان، شماره ۶، طبقه اول ۷ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

نقاشی – زمزمه های سرد کامیار صادقی بهارستان ۵۲
خیابان ولیعصر/عج/، ابتدای بزرگراه نیایش، روبروی کردستان، طبقه منفی ۲  

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  پردیس ملت ۵۳
میدان هفت تیر، مفتح

جنوبی، پس از تقاطع سمیه ،خیابان خاقانی، پس از کوچهی طبرسی، نبش بنبست روشن منش، شماره

۲۸ – شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

  پلتفرم ۲۸ ۵۴
خیابان انقلاب، دروازه دولت ،خیابان خاقانی، شماره ۲۸ –  شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۴ تا ۲۰

  پلتفرم ۲۸ /پنجره ۰۱/ ۵۵
 

آدینه ها غیر از گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

/غیر گشایش: از ساعت ۹ تا ۱۹/

  ترانه باران ۵۶
کریم خان، نجات الهی شمالی، کوچه زبرجد، شماره

۱۰ – شنبه ها تعطیل است

۱۴ – ۲۷ اردیبهشت

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 

عکس – رویارویی گروهی تِم ۵۷
مطهرى، نرسیده به چهارراه

سهرودى، شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

 

تهران ۵۸
کریم خان زند بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ۱۴۸

روز تعطیل ندارد

۱۴ – ۲۵ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

نقاشی – باغ محصور زینب موحد ثالث ۵۹
خیابان مقدس اردبیلی ،

انتهای کوچه حیدری، سمت راست، کوچه ولی

پورگودرزی، نبش شادیانه ،شماره ۲۱ – شنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۲

  جانا ۶۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، کوچه خیام ،

شماره ۴، زنگ اول – شنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

 

 

جرجانی ۶۱
خیابان دولت، ابتدای بلوار

کاوه، خیابان اخلاقی شرقی ،خیابان جهانتاب، بیگلرپور شرقی، شماره ۱۹

پنجشنبه‌ها تعطیل است

    حنا ۶۲
خیابان کوروش کبیر

/شریعتی/، دوراهی قلهک ،خیابان بصیری، کوچه ژیلا ،شماره – شنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  خاک ۶۳
یوسفآباد، خیابان چهارم ،پلاک ۳، طبقه دوم ۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

عکس – برای خودم گروهی خانه عکاسان جوان ۶۴
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

۱۹ – ۳۰ آبان

از ساعت ۳۰:۱۷ تا

۲۰

کارنمای پژوهشی

۶

انجمن هنرمندان نقاش ایران خانه هنرمندان ایران ۶۵
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

   

 

خانه هنرمندان ایران /گالری نامی/ ۶۶
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  خانه هنرمندان ایران /گالری ممیز/ ۶۷
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

۶ – ۱۷ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نمایشگاه آثار ۷مین جشنواره بین‌المللی پوستر خلیج‌فارس گروهی خانه هنرمندان ایران /گالری میرمیران/ ۶۸
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

  خانه هنرمندان

ایران /بهار/

۶۹
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

کارتون

 

هادی اشرفی خانه هنرمندان ایران /تابستان/ ۷۰
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  خانه هنرمندان

ایران /پاییز/

۷۱
تخت جمشید /طالقانی/ ،

خیابان موسوی شمالی، باغ

هنر

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  خانه هنرمندان

ایران /زمستان/

۷۲
میدان فلسطین، طالقانی غربی، شماره ۵۱۴

آدینهها به جز گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۷ تا ۱۹

  خانه گفتمان

شهر و معماری

۷۳
خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد، خیابان

کوشا، خیابان بدیعی، بن بست بشر دوست ،شماره

۱۴، زنگ۲ –  شنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – شورانگیز رویا نجف زاده دارگون ۷۴
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر، شماره ۳۰ – شنبه‌ها تعطیل است ۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

معجزه ناتمام

علی کائینی دلگشا ۷۵
خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره ۳۰ – شنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

  دلگشا ۲ ۷۶
خیابان سپهبد قرنی، پس از چهار راه تخت جمشید

/طالقانی/، کوچه سوسن ،

شماره ۴ – شنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۱ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

عکس – غریبه در سرزمین مادری زیبا حاج حیدری دنا ۷۷
تهرانپارس،  خیابان اتحاد، خیابان ۱۹ غربی،  شماره

۱۸ یکشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

  دید ۷۸
فرمانیه، بینخیابان آبکوه و آقایی، شماره  ۱۰۳، واحد  ۲– شنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  راه ابریشم ۱ ۷۹
بلوار الیزابت /کشاورز/، بین خیابان وصال و خیابان

قدس، شماره ۲۱۰ – شنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  راه ابریشم ۲ /پارک لاله/ ۸۰
خیابان بهشتی، خیابان پاکستان، کوچهحکیمی ،

شماره۴، زنگ ۳ – شنبه‌ها و آدینه ها غیر از افتتاحیه تعطیل است

۷ – ۱۷ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – کارگران را نمی‌خرند. هادی پورصادقیان رج ۸۱
برج میلاد تهران، گالری شرقی گذرگاه  

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  رواق هنری برج میلاد ۸۲
خیابان انقلاب /شرق به

غرب/، نرسیده به چهارراه ولیعصر، جنب بانک شهر، بن

بست کیانپور، شماره ۷ –  شنبه ها تعطیل است

۱۴ – ۲۶ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

نقاشی – حدقه فاخته شمسیان روبرو ۸۳
ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، خیابان ۱۳، شماره ۱۲، طبقه دوم –پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی، عکس و نقاشی‌خط هنرمندان ۱۰۰ هنر فصل پنجم زرنا ۸۴
کریم خان، خیابان ایرانشهر ،خیابان کلانتری، شماره ۴۸، آپآرتمان     زیر پله ۸۵
خیابان فرشته، خیابان بیدار ،شماره ۶– شنبه و یکشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  زیرزمین دستان ۸۶
خیابان فرشته، شماره ۸۲، زنگ ۵، طبقه ۲ –یکشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  دستان +۲ ۸۷
خیابان فلسطین شمالی، رو

به روی دانشگاه آزاد، انتهای

کوچه قلم چی، طبقه زیرین، ویکافه –

پنجشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  خارج از دستان ۸۸
خیابان ایرانشهر، کوچه

نوشهر، شماره ۳ –شنبه‌ها تعطیل است

۷ – ۲۱ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

نقاشی – ۲۸۸۵ روز حسام صفایی ژاله ۸۹
خیابان دکتر حسین فاطمی ،ابتدای خیابان ولیعصر ،شماره ۲۱، طبقه اول –پنجشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  ژینوس ۹۰
خیابان کوروش کبیر

/شریعتی/، ظفر، خیابان

آقازاده فرد ،کوچه بنفشه ،شماره ۱۴

    ژیوار ۹۱
عباس آباد /خیابان بهشتی/ ،خیابان صابونچی /مهناز/ ، خیابان هویزه شرقی، نبش خیابان شهید یوسفی، شماره

۱۳۰ –روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  ساربان ۹۲
نیاوران، خیابان جمشیدیه

/فیضیه/ ،خیابان

امیدوار،کوچه آقاخانی ،

شماره ۳ – پنجشنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۶ اردیبهشت

از ساعت ۱۷ تا ۲۲

مکان، معنای مهجور گروهی سایه ۹۳
نیاوران، خیابان جمشیدیه

/فیضیه/ ،خیابان امیدوار،کوچه آقاخانی ،

شماره ۳ – پنجشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۲

  سایه پلاس ۹۴
بزرگراه صدر شرقی، خروجی کامرانیه، پس از ریزگذر صدر، جنب دامپزشکی ،خیابان عباسی، کوچه

پیشتاز، بن بست بعثت ،

شماره ۴ – شنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  سبحان ۹۵
اوین، خیابان کچویی، کوچه صفا، شماره ۴ ۱۹ – ۳۰ آبان از ساعت ۱۷ تا ۲۲ حجم هامون همت سرزمین هنری /آرت لند/ ۹۶
میدان هروی، خیابان

موسوی، روبهروی خیابان شمشاد، ساختمان هََدیش

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

  سرفیس ایران‌شهر ۹۷
تجریش، میدان دربند  

از ساعت ۱۰ تا ۱۶

 

  سعدآباد /موزه

لباس های پادشاهی/

۹۸
خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه

سوم،ضلع جنوب غربی

میدان سوم نیلوفر، شماره ۵، واحد ۱ – یکشنبه‌ها تعطیل است

۷ – ۱۸ اردیبهشت

از ساعت ۱۷ تا ۲۱ غیر گشایش: از ساعت ۱۱ تا ۲۰

نقاشی علی سلطانی سهراب ۱ ۹۹
بزرگراه چمران، خیابان اوین ،ابتدای خیابان شهید کچویی، پلاک ۱۱،

واحد  ۱-یکشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  سهراب ۲ ۱۰۰
خیابان وزرا، کوچه چهارم ،شماره ۱۱ – دوشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  سیحون ۱ ۱۰۱
خیابان مقدس اردبیلی ،کوچه کیهان، کوچه سیمایی، شماره

۲۴– دوشنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

  سیحون ۲ ۱۰۲
بالاتر از پل سیدخندان ،

خیابان جلفا، نبش کوچه سیمرغ، ساختمان کیانا ،واحد سوم

از ساعت ۱۶ تا ۲۰   سیمرغ ۱۰۳
میرداماد، نرسیده به  خیابان کوروش کبیر /شریعتی/،

رودبار غربی جنوبی، کوچه کاووسی، شماره ۲۷ پنجشنبه ها تعطیل است

۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

قصه من را تو بخوان عماد سیدنا شلمان ۱۰۴
پاسداران شمالی، ضلع غربی فرهنگسرای نیاوران، کوچه خان سفید، شماره ۱۰،

طبقه دوم، سمت چپ   پنجشنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  شمس ۱۰۵
میرداماد، میدان محسنی

/مادر/، خیابان شهید سنجابی/بهروز سابق/، بن

بست یکم، شماره ۸، طبقه اول، واحد۱۲  پنجشنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  شمیده ۱۰۶
خیابان کوروش کبیر

/شریعتی/، خیابان جلفا پس از فرهنگسرای ارسباران ،کوچه ستاری، شماره ۲ واحد ۲ –یکشنبه‌ها تعطیل است

    شنگرف ۱۰۷
کریمخان زند، خیابان

سنایی، کوچه ی سیزدهم، شماره ۵، طبقه اول

دوشنبه‌ها تعطیل است

۷ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – در غیاب آدم‌ها شیرین اتحادیه شیرین ۱ ۱۰۸
کریمخان زند، خیابان

سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره ۵، طبقه

همفک- دوشنبه‌ها تعطیل است

۷ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

رویاها حسین ژیان شیرین ۲ ۱۰۹
کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ی سیزدهم ،شماره ۵ – دوشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  شیرین ۳ ۱۱۰
فرمانیه، بلوار اندرزگو، کوچه سلیمی /شمالی/،کوچه امیرنوری، شماره ۱۹ –پنجشنبه‌ها تعطیل است ۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

سهم گروهی شکوه ۱۱۱
چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد، شماره ۱۰  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  شیث ۱۱۲
میدان تجریش،  خیابان شهید دربندی /خیابان

مقصود بیک/، سه راه تختی، خیابان موزه، موزه موسیقی

روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۶ تا ۱۸

  شهرآوا ۱۱۳
خیابان الهیه، بن بست هرمز، خیابان خزر شمالی، شماره

۹ – شنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۵ تا ۲۰

  شهریور ۱۱۴
پاسداران، بوستان هشتم ،شماره ۱۳۴– دوشنبه‌ها تعطیل است ۱۴ – ۲۰ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

نقاشی، مجسمه و عکس – رهایی گروهی صا ۱۱۵
پاسداران ،خیابان محمودگل نبی نرسیده به حسینیه ارشاد، شماره ۳۷

آدینه ها به جز گشایش تعطیل است

    صد رنگ ۱۱۶
میدان سلماس، جنب بانک پاسارگاد، شماره ۵ –

پنجشنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۵ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

عشق ، نفرت وتَنقیح سعید انصافی طراحان آزاد ۱۱۷
جردن، ابتدای خیابان سعیدی، شماره ۲ –دوشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

 

 

 

طلایی ۱۱۸
شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، خیابان پنجم، گذر فروردین، شماره ۱۹۹۱     عقیلی ۱۱۹
خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، کوچه

ماهروزاده، کوچه رمضانیان ،کوچه احمدی مقدم /ایزد/ ،شماره ۳۱، طبقه اول– شنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

  علیها ۱۲۰
خیابان کریم خان زند،

خیابان حسینی، کوچه اعرابی۶،  شماره ۲، طبقه دوم – روز تعطیل ندارد

۱۴ – ۲۰ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – ریتم زندگی رویا محمدیها فردا ۱۲۱
خیابان شریعتی، پایینتر از پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، روبرو ساختمان

رویال پارک ،شماره ۱۶/۷۱ شنبه‌ها تعطیل است

۷ – ۱۸ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی باتیک مهرسا غیبی فرشته ۱۲۲
کریمخان زند، خردمند شمالی،کوچه اعرابی۲ دوشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

  فرمانفرما ۱۲۳
شریعتی، سیدخندان ،

خیابان جلفا – آدینهها به

جز گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۴ تا ۲۰

  فرهنگسرای

ارسباران /گالری

۱۲۴
شریعتی، سیدخندان ،خیابان جلفا  

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

  فرهنگسرای

ارسباران /گالری

۲

۱۲۵
فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق ، بعد از چهار راه شهید سلیمی جهرمی (مخابرات)  

از ساعت ۱۰ تا ۲۰

  فرهنگسرای

فردوس

۱۲۶
شریعتی، سیدخندان ،

خیابان جلفا، ضلع جنوبی فرهنگسرای ارسباران ،کوچه عقاب

 

 

 

 

  ارسباران

/نگارخانه هنر/

۱۲۷
فلکه دوم تهرانپارس، انتهای خیابان جشنواره     فرهنگسرای اشراق ۱۲۸
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه  

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  فرهنگسرای

اندیشه

۱۲۹
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی /یوسف آباد/

خیابان ۲۱ بوستان شفق آدینه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  فرهنگسرای شفق ۱۳۰
خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوی ساعی دوم  

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  فرهنگسرای سرو ۱۲۹
بلوار قیطریه، بوستان

قیطریه روزتعطیل ندارد

 

از ساعت ۹ تا ۱۶

  فرهنگسرای ملل ۱۳۰
روبه روی پارک نیاوران ،

فرهنگسرای نیاوران

 

از ساعت ۱۷ تا ۱۹

  فرهنگسرای

نیاوران /گالری

۱۳۱
نیاوران، روبه روی پارک نیاوران، ۱۴ – ۲۱ اردیبهشت

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

نقاشی لادن علوی فرهنگسرای

نیاوران /گالری

۱۳۲
ولنجک، میدان دانشگاه

شهید بهشتی، ابتدای جاده درکه، سیزده چنار ،شماره

۳۴و۳۶ تنها آدینه و شنبه باز است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

 

 

کاف ۱۳۳
خیابان ایرانشهر، پارک هنرمندان ،تماشاخانه ایرانشهر     کافه گالری تماشاخانه ایرانشهر ۱۳۴
بلوار الیزابت /کشاورز/، برج تجاری سامان، شماره ۸ روز تعطیل ندارد     کافه گالری سیم ۱۳۵
خیابان تخت جمشید

/طالقانی/، میدان کاخ

/فلسطین/، نبش فریمان،

شماره ۵۴۸ روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۲

 

 

کافه گالری شناخت ۱۳۶
پاسداران، دروس، بلوار شهرزاد، میدان قبا ،فرهنگسرای رسانه  

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

  کافه گالری گلاب ۱۳۷
انتهای خیابان تخت طاووس /مطهری/، پس از خیابان کوروش کبیر /شریعتی/، باغ موزهقصر، کافه گالری

مارکوف روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

  کافه گالری

مارکوف

۱۳۸
ولیعصر بالاتر از میدان ونک تقاطع بلوار میرداماد مرکز خرید اسکان، طبقه زیر همکف شماره ۲۴  

از ساعت ۱۸ تا ۲۲

  کافه عکس ۱۳۹
خیابان کریمخان زند ،

خیابان ایرانشهر، کوچه مهاجر ،شماره ۲۲

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  کافه گالری

هیلاج

۱۴۰
پاسداران، خیابان شهید کشوری، خیابان

فرخییزدی، کوچه شهید طاهری شرقی، بنبست

یاس، شماره ۲  – شنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  کارگاه هنر ۱۴۱
خیابان ظفر، خیابان رئیسی،

دولتشاه، پروین، تایباد، شماره ۲۶

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  کاوه ۱۴۲
خیابان شهید کلاهدوز ،

دیباجی جنوبی، بالاتر از

پارک ارغوان، شماره ۶۰ –

پنجشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

  کبیری ۱۴۳
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش

خیابان ۱۶آذر، شماره ۲۸۴

    کمالالدین بهزاد

۱

۱۴۴
بلوار الیزابت /کشاورز/، نبش

خیابان ۱۶آذر، شماره ۲۸۴

   

 

کمالالدین بهزاد

۲

۱۴۵
خیابان نیاوران، خیابان

جمشیدیه /فیضیه/ پس از کوچه نهم ،شماره ۱۶ –دوشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۰ تا ۲۰

  گذار ۱۴۶
دروس، خیابان شهید

کماسایی، شماره ۳۴ –پنجشنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

مجسمه براساس نقاشی‌های بهمن محصص محمدحسین مظفری گلستان ۱۴۷
خیابان مطهری ،نرسیده به سهروردی ،شماره ۱۳۰، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران ۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۱ تا ۱۷

اسطوره مهر گروهی گل نرگس ۱۴۸
فرمانیه غربی /شهید

لواسانی/، شماره ۱۵۶، واحد

۲۰۲

 

 

 

 

گلهای من ۱۴۹
میدان قدس، خیابان دربند ،نبش ناودانک ، کاشی ۴۴ آدینه ها صبح تعطیل است     گنجه /آرت

شاپ/

۱۵۰
کریمخان زند، روبروی

ایرانشهر، شماره ۸۹

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  گویا ۱۵۱
خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی

پارکینگ طبقاتی  آدینه ها به جز گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  لاله ۱۵۲
کامرانیه جنوبی، خیابان دژمجو ،شماره ۴۱

پنجشنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

  مانی ۱۵۳
جردن، بلوار گلستان، شماره

۲۶ – یکشنبه ها تعطیل است

۱۴ اردیبهشت – ۱ خرداد

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

نقاشی – زیستار مرتضی یزدانی دینانی ماه ۱۵۴
جردن، بلوار گلستان، شماره

۲۶ – یکشنبه ها تعطیل است

    ماه /سالن ۲/ ۱۵۵
خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر ،شماره۷ روز تعطیل ندارد  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  ماه مهر ۱۵۶
ظفر، خیابان ناجی، خیابان

فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  –پنجشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

  محسن /همکف/ ۱۵۷
ظفر، خیابان ناجی، خیابان

فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

  محسن   /پاسیو/ ۱۵۸
ظفر، خیابان ناجی، خیابان

فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  –پنجشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

 

عکس

 

محسن   /منفی یک/ ۱۵۹
ظفر، خیابان ناجی، خیابان

فرزان، کوچه نوربخش، بلوار مینای شرقی، شماره ۴۲  -پنجشنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  محسن /داربست/ ۱۶۰
مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، نبش ملک‌الشعرا، شماره ۳۰ – پنجشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  پلتفرم دیگر ۱۶۱
پارک وی، محمودیه، کوچه فروردین، شماره ۷  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  محمودیه ۱۶۲
بلوار اندرزگو،تقاطع

قیطریه،خیابان شهید

سلیمانی غربی/حکمت غربی/خیابان محسن کریمی،بن بست

اول/مینا/،شماره ۳

شنبه‌ها تعطیل است

    محیا ۱۶۳
خیابان کریم خان زند، نبش ویلا /نجات اللهی شمالی/ ،بوستان حضرت مریم

آدینه ها به جز گشایش تعطیل است

۷ – ۱۷ اردیبهشت

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

خاطره ها-آثار آبرنگ سیمون آیوازیان سیمون آیوازیان مریم ۱۶۴
دروس، خیابان وارسته،کوچه مشایخی، شماره ۱۱ –پنجشنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  مریم فصیحی هرندی ۱۶۵
تهران، خیابان بهارشیراز ،بوستان بهارشیراز

آدینه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۱۸

  موزه عکسخانه شهر ۱۶۶
خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله  

از ساعت ۱۰ تا ۱۸

 

  موزه هنرهای

معاصر تهران

۱۶۷
خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بین کوچه بسطامی و مهاجر، شماره

۸۹۲ – شنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۰ تا ۱۷

  موزه رضا عباسی ۱۶۸
توپخانه، اول خیابان سی تیر ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ – ۱۸ خرداد ۱۳۹۷

از ساعت ۸ تا ۱۷

آثار تاریخی – لوور در تهران

 

موزه لوور

 

موزه ملی ایران ۱۶۹
سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی ،شماره ۲۷، زنگ یک –شنبه‌ها تعطیل است ۱۴ – ۲۱ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

عکس – مصائب درختان علی شکری مژده ۱۷۰
چهارراه ولیعصر، ضلع شرقی پارک دانشجو /تئاترشهر/،

خیابان رازی ، شماره ۵۰  روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  مستقل تهران ۱۷۱
خیابان ملاصدرا، شیراز شمالی،کوچه حکیم اعظم ،

مجتمع پارک پرنس، شماره

۵ – آدینه‌ها به جز

گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۰ تا ۲۰

  مس نگار ۱۷۲
بلوار قیطریه، نبش کوچه

شب تاب، پلاک ۱ واحد ۱۰ طبقه سوم

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  مهرمریم ۱۷۳
پاسداران، گلستان دوم ،شماره ۱۲۰ – شنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  مینا ۱۷۴
خیابان قائم مقام فراهانی ،پایین تر از تخت طاووس

/مطهری/، کوچه شبنم ،شماره ۳ /طبقه منفی یک موسسه پرسش/

۱۴ – ۲۷ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

عکس – رویارویی گروهی نات ۱۷۵
نیاوران، کوچه همایونفر ،

کوچه سعدی، کوچه حافظ ،خیابان آیت الله محمودی،

شماره ۹ – شنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۰ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

نقاشی – سفید و سیاه سامان محمدی پور نقش جهان ۱۷۶
بزرگراه اشرفی اصفهانی ،ابتدای باغ فیض، خیابان

ناطق نوری، نبش خیابان قانع، شماره ۲۶

    نقشینه ۱۷۷
مدرس شمال، خیابان ظفر، خیابان تخارستان، انتهای نیل، میدان نیلوفر،کوچه

سینا، شماره ۷   شنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۱ یکشنبه تا پنجشنبه: از ساعت

۱۲ تا ۱۸

  نک ۱۷۸
خیابان تخت طاووس

/مطهری/، خیابان جم ،خیابان غفاری شماره ۶۴ –دوشنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۶ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

طراحی گروهی نگاه ۱۷۹
قیطریه، ضلع جنوبی پارک ،خیابان روشنایی، کوچه

دلارارم، شماره ۳۳، زنگ سوم شنبه‌ها تعطیل است

۷ – ۱۸ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی –

۱۳۸۷#۱

گروهی نگر ۱۸۰
لواسان، بلوار اصلی، نرسیده به میدان، شماره ۸۷۲ – شنبه‌ها تعطیل است     نگاه پلاس ۱۸۱
بلوار میرداماد، بالاتر از ایستگاه مترو، شماره ۲۱۴  

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

  نهاوند ۱۸۲
خیابان کلاهدوز،خیابان یار محمدی، کوچه طالاقانی ،

شماره ۱۰، طبقه همکف – شنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

  نیوان ۱۸۳
میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی، پلاک ۵١۴، خانه وارطان روز تعطیل ندارد  

از ساعت ۱۰ تا ۲۰

  وارطان ۱۸۴
میدان ونک، خدامی، شماره

۷۲ شنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۵ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

بر مدار عشق – نقاشی‌خط روح‌اله حسین‌زاده والی ۱۸۵
خیابان تخت طاووس

/مطهری/، خیابان میرعماد ،کوچه دوازدهم، شماره ۱۱

شنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۴ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی – جادو ندا اعظمی ویستا ۱۸۶
خیابان تخت طاووس

/مطهری/، خیابان میرعماد ،کوچه دوازدهم، شماره ۱۱شنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۲۴ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

دست‌سازه – حشرات پیچیده مردان کاظمی ویستا پلاس ۱۸۷
خیابان ولیعصر، بلوار

اسفندیار، موزه امام علی

    ویونا ۱۸۸
میدان هفت تیر، بهار شیراز ،سلیمان خاطر، کوچه ابرار غربی، شماره  ۶۵پنجشنبه‌ها تعطیل است     هفتان ۱۸۹
خیابان تخت طاووس

/مطهری/، خیابان کوه نور ،کوچه پنجم، شماره ۸ پنجشنبه‌ها تعطیل است

۱۴ – ۱۹ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

طراحی گروهی هفت ثمر ۱۹۰
خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- مقابل پارک

هنرمندان- بن بست نیکو شهر پلاک ۳ طبقه همکف روز تعطیل ندارد

۱۴ – ۲۷ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا۲۰

عکس – رویارویی گروهی هپتا ۱۹۱
خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- مقابل پارک

هنرمندان- بن بست نیکو شهر پلاک ۳ روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  هپتا طبقه دوم ۱۹۲
خیابان کریم خان زند ،

خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، شماره ۸ –  روز تعطیل ندارد

۱۴ – ۲۵ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۱۹

  راشین قربی هما ۱۹۳
انقلاب، خیابان خارک، ضلع غربی تالار رودکی، شماره

۱۹ شنبه‌ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  هنر ایران ۱۹۴
خیابان مطهری، خیابان

میرزای شیرازی شمالی ،

کوچه نعیمی، شماره ۱۶ شنبه‌ها تعطیل است

۷ – ۲۸ اردیبهشت

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

نقاشی حسین علی ذابحی هور ۱۹۵
خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان چهارم، شماره۲،

طبقه اول آدینه ها به

جز گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  هوم ۱۹۶
میدان انقلاب، جمالزاده

شمالی، قبل از بلوارکشاورز ،قدرغربی، پلاک ۸۶  روز تعطیل ندارد

 

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  یسنا ۱۹۷
خیابان خردمند جنوبی، نرسیده به بلوار کریمخان زند، ساختمان افسر، پلاک ٧٠، طبقه اول پنج‌شنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

 

 

  یاسمین ۱۹۸

خبرنامه هفتگی گالری گردی درباره برنامه نمایشگاه های حوزه هنرهای تجسمی و مفهومی در تهران و شهرستان ها

 

 

 

برنامه گالری های ایران | آدینه ۱۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۷

 

اصفهان، خاقانی، کوچه

افشین، بن بست حریر

 

 

  اکنون اصفهان
ابشار دوم کوچه فرشید شماره ٣٢۴  

 

  امروز اصفهان
خیابان آذر، بن بست سى و

دوم /امین/، شماره ۱۷

 

 

  سایان اصفهان
آبشار اول، شماره ۲۵  

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

  متن اصفهان
خیابان فردوسی، کوی هادی چرخاب، پلاک ۷/۱  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  موسسه  بنیان آفرینش معاصر اصفهان
خیابان استانداری، روبروی دانشگاه هنر اصفهان  

صبح ها ۹ تا۳۰:۱۳ و عصرها ۱۵ تا ۱۸

  موزه هنرهای

معاصر اصفهان

اصفهان
چهارباغ بالا،بعد از کارگران،انتهاى کوچه ٢٣،بن بست میخک،پلاک ٢۶  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  نقش قلم اصفهان
چهارراه اسپه کلا، رسالت۱۱،شاکر۵، مهرگان ۳  

از ساعت ۱۶ تا ۲۱

  ایسو آمل
جاده رشت انزلی، گورابجیر صحرا. کوچه سیار. شماره

۷۴

    کوچه باغ انزلی
خیابان شریعتی، خیابان گل ،گل ۴     خیام بابل
کمربندی شرقی بوستان ۱۸     مولاییان بابل
خیابان تختی، کوچه قربانی، بن بست شادمان، شماره ۱۰ شنبه‌ها تعطیل است  

از ساعت ۱۶ تا ۲۰

  الهی رشت
خیابان شریعتی،کوچه شماره

۱۹،پلاک ۱

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

  دیبا کرمان
خیابان جهاد  

 

  سروستان کرمان
مشهد، بلوار سجاد، خیابان

گلریز، گلریز ۲، شماره ۱۰ –

چهارشنبه و پنجشنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 

 

 

فرزاد مشهد
مشهد،بلوار وکیل آباد ،

ابتدای وکیل آباد ۲۳ /سید مرتضی / پلاک ۱/۲۰۸

    سیاوشان مشهد
حد فاصل چهار راه دانش آموز و دانش آموز ۲۲ – شماره ۶  

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

  دی مشهد
فلکه سنگی، به سمت

چهارراه خلدبرین، روبروی

ک۲۱، پلاک۱۱۰، طبقه

سوم

 

 

 

 

آشنا شیراز
شیراز ، عفیف آباد، انتهای کوچه ۱۴     اردیبهشت شیراز
میدان مطهری، قدوسی شرقی، ابتدای خیابان صداوسیما،موسسه زیباگران  

 

  به نگار شیراز
چهارراه حافظیه، مرکز اسناد و کتابخانه ملی  

 

 

 

تاروپورد شیراز
شیراز، حدفاصل میدان

ابوکلام و میدان اطلسی، بین کوچه ۷ و ۹ – پنجشنبه ها تعطیل است

 

از ساعت ۱۷ تا ۲۱

  جم شیراز
قصر دشت ، حدافاصل کوچه

۸۸ و ۹۰ – آدینه ها به جز گشایش تعطیل است

 

از ساعت ۱۰ تا ۱۳

  سروناز شیراز
چهارراه حافظیه، به سمت دروازه قرآن، سمت چپ  کوچه ۱۴

«مجموعه هنری کیان»

 

 

  صنم شیراز
چهارراه حافظیه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس  

 

  علامی شیراز
معالی آباد، نبش رهبرماه ،

مجتمع تجاری آفتاب، طبقه

۳، واحد۵۱۲

    نارنج شیراز
      وصال شیراز

کامل‌ترین فهرست برنامه گالری های ایران را در هنرگردی بخوانید

 

دیدگاهتان را بنویسید