به مناسبت روز جهانی معلولان

شناخت متقابل بهترین ابراز ما برای درک شرایط و موقعیت افراد و محیط پیرامون است. اگر این شناخت با آگاهی همراه شود، مسیری مطلوب را جهت تعامل اعضای گوناگون جامعه با یکدیگر فراهم می‌آورد.
هنرگردی ضمن به رسمیت شناختن توانایی های افراد دارای مشکلات جسمی، همبستگی خود را با تمامی کسانی که دغدغه‌ای از جنس انسانیت دارند، ابراز می‌نماید. همین طور نمادی برای هدیه به خیریه رعد که زحمات زیادی در این راه کشیده اند توسط تیم هنرگردی اجرا و تقدیم شده است.
همچنین از شما میخواهیم تا برای رساتر شدن این صدا، عکسی به یادگار با این نماد گرفته یا پوستر آن را ضمن درج هشتگ های زیر، در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذارید:

#هنرگردی    #رعد      #روز_جهانی_معلولان

علیرضا محمدشاه

http://www.shariot.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید