Tags : Yarn bombing

اخبار هنرهای تجسمی عکس هفته گرافیتی و دیوارنگاری هنرهای مفهومی

یارن بامبینگ یا بافت نگاری

بافت نگاری (در انگلیسی: یارن بامبینگ) نوعی هنر خیابانی و از زیرمجموعه‌های هنر دیوارنگاری یا گرافیتی است که به جای بهره‌گیری از رنگ نقاشی یا گچ، از الیاف و گره‌های بافتنی به منظور آفرینش یک اثر هنری –معمولا در مقیاس شهری- استفاده می‌کند. تاریخچه عمدتا باور بر این بوده است که منشا این حرکت از […]ادامه مطلب

اخبار هنرهای تجسمی گالری گردی گرافیتی و دیوارنگاری هنرهای مفهومی

به مناسبت روز جهانی معلولان

شناخت متقابل بهترین ابراز ما برای درک شرایط و موقعیت افراد و محیط پیرامون است. اگر این شناخت با آگاهی همراه شود، مسیری مطلوب را جهت تعامل اعضای گوناگون جامعه با یکدیگر فراهم می‌آورد. هنرگردی ضمن به رسمیت شناختن توانایی های افراد دارای مشکلات جسمی، همبستگی خود را با تمامی کسانی که دغدغه‌ای از جنس […]ادامه مطلب