به یاد استاد ناصر عصار

پدرش استاد و مسئول کرسی شرق دور در دانشگاه تهران بود و به همین جهت وی در فضای شعر و فلسفه رشد کرد. ناصر عصار هنرمندی که در اوج تنگدستی در پاریس آنچنان رشد و نمو پیدا کرد که به یکی از ستاره های هنر مشرق زمین مبدل گشت؛ و توانست عنوان بهترین نقاش غیر فرانسوی فرانسه را برای خود یدک بکشد. در نقاشی های عصار رنگ زمینه هایی بی نظیر و رنگهای سیال و درهم شونده با نگاه به آثار هنرمندان خاور دور گره خورده است.
تاثیر منظره سازی هنر چین را که با نگاهی انتزاعی و مدرن در هم تنیده شده است را به خوبی در نقاشی های عصار میتوان احساس کرد ،تعلیق در دنیای آشنا اما وهم آلود خواب و رویا ، موسیقی و ضرب آهنگی از خوشنویسی شرق دور تاثیر گذاری نقاشی هایش را دوچندان می کند .

ناصر عصار
اثر ناصر عصار

هنر عصار در عین پویایی و تحرک آرامشی در خود نهان دارد و فریاد دنیای عظیم پنهان شده در خود را می زند. بدون تردید با وجود فضای وهم آلود نقاشی هایش ، آنها حس آرامش را بر همه منتقل می کنند . قلمی که در دست عصار است سنگینی و حرکت دارد و این قلم زنی ها حرف های زیادی برای گفتن دارند. نگاه به آثار ژاکومتی از انتزاع نقاشی های عصار درآمده و به مرور زمان حالتی فیگوراتیو به خود گرفته است . در هنر معاصر ایران سه هنرمند به شرق دور توجه کردند ابوالقاسم سعیدی ،سهراب سپهری و ناصر عصار این سه هرکدام به نوعی نگارگری ایران را در هنر چین و شرق دور ادغام کردند و سهم عصار بیش از دیگران بود. در کل ناصر عصار هرچه که بود جایگاهش برای ما دیر مشخص شد

اثر ناصر عصار
اثر ناصر عصار

شایان شعبان

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید