ترا؛ ماده به عنوان ایده

حدود 100 قطعه مجسمه رسی از آثار خاویر مارین، هنرمند میچوآکان در 14 اکتبر 2015 در کاخ ایتوربیده مکزیکوسیتی برای عموم به نمایش گذاشته شد.

Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(1)

خاویر مارین هنرمند و مجسمه ساز مکزیکی که در سالهای اخیر تحقیقات فنی و هنری گسترده ای بر روی مواد داشته، ماده را ایده ای برای شروع آثار تجسمی اش می‌داند، تفکری که عنوان نمایشگاه را نیز به خود اختصاص داده است.

Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(24)

موضوع مشترک در کارهای او متریالیتی به عنوان یک مفهوم است که به پنج فرم تبدیل می شود:  تصادف و ساختارشکنی در فرمها، کار جمعی، مداخله به عنوان ژست آزادی، مداخله برای تغییر و تداخل.

Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(27)

در این نمایشگاه که بیشتر از مجسمه های فیگوراتیو تشکیل شده، باید گرد انسانی که در مرکز توجه قرار دارد چرخید؛ جسم و بدن به عنوان کالبدی که زندگی در آن جریان دارد ایستاده و بر روی پوست و گوشت آن زخم ها و جراحاتی وجود دارد که نشان شکنندگی نیست بلکه مفاهیمی همچون رویارویی مستمر اضداد آشکار، ساختارشکنی و بازسازی و دوباره سازی را نشان می دهد.

Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(28)

انتخاب مواد برای مارین همانند روند اجرا – که اثرات کار را به طور آشکار باقی می گذارد- عنصر قابل توجه از روشی است که اوهنرش را توسط آن مفهوم سازی می کند. استفاده از گل رس و رنگ های زرد و قرمز و سیاه نیز کمک بسزایی بر درک مفهوم می کند.

Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(30)

در این نمایشگاه آثاری از سال 1984 وجود دارد و برخی دیگر نیز به طور خاص برای این نمایشگاه ساخته شده اند که هدف، ارائه‌ی کارهای وی از نقطه نظرهای مختلف می باشد. فیگورهای انسانی کوچک و بزرگ که از تاریخ سخن می‌گویند و اشاره به فرهنگ های پیشاکلمب دارند، پرسش های زیادی را برای بیننده مطرح می کنند. بیش از هرچیز مجسمه ای با عنوان “بازتاب” که شخصی سوار بر اسب و نیمی از بازتاب آن را نشان می دهد، در حیاط مرکزی کاخ جلب توجه می کند که ارتفاعی بیش از شش متر دارد.

Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(31)

نمایشگاه بعدی مارین در ژانویه خواهد بود که نتیجه‌ی تحقیقات وی بر روی مواد و ترکیب آن‌ها می‌باشد.

Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(2) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(3) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(4) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(5)
Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(6) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(7) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(8) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(12)
Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(13) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(14) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(15) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(16)
Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(17) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(18) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(19) Javier-Marin-terra-mina-mokhtarian-mixico-honargardi--art-2015-1394-mehr-(21)

 

مینا مختاریان

معمار

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید