هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

ادوارد کرتیس ، عکاس سرخپوستان آمریکا

فرهنگ بومیان آمریکا پر است از سنتهای جادویی و روح زندگی آزادانه را دارد، اما در طول قرن بیستم به سرعت شروع به زوال کرد. به همین دلیل ادوارد کرتیس سالهای زیادی از زندگی خود را صرف ثبت و ضبط سبک زندگی قبایل بومی آمریکای شمالی کرد و آثارش شامل تصاویر فریبنده‌ای از این دوران می شود.

در سال ۱۹۰۶ جی پی مورگان که یک بانکدار ثروتمند بود به کرتیس ۷۵،۰۰۰ دلار داد تا مجموعه هایی از بومیان آمریکا تهیه کند. با همکاری این دو، مجموعه ای بیست قسمتی با عنوان سرخپوستان آمریکای شمالی فراهم شد. کرتیس بیش از بیست سال در سراسر قاره سفر کرد و بیش از ۴۰،۰۰۰ عکس از ۸۰ قبیله تهیه نمود. او همچنین به جمع آوری آهنگ ها و زبان قبابل پرداخت و داستانهایی که سینه به سینه نقل می شدند و زندگی نامه آنها را نیز ثبت کرد. در مقدمه اولین جلد می نویسد:” اطلاعاتی که باید جمع آوری گردد که درباره یکی از نژادهای بزرگ بشری است، باید به سرعت انجام پذیرد وگرنه برای همیشه از دست می رود.”

بعدها انسان شناسان روش کرتیس در ثبت سبک زندگی رو به اضمحلال این قبایل را مورد نقد قرار دادند. گهگاه او افرادی را از این قبایل در لبلسهای خودشان به تنهایی برای عکاسی قرار می داد که در واقع از محیط طبیعشان دور می کرد و حسی رمانتیک گونه القا می نمود. با این حال آثارش معتبر بوده و به عنوان یکی از مراجع برای تحقیق درباره بومیان آمریکا به شمار می رود.

تصاویر زیر از مجموعه جمع آوری شده توسط ادوارد کرتیس می باشد.

رنیس قبیله کالامات بر فراز دریاچه کریتر، اورگان ۱۹۲۳
مردی از قبیله آپساروک سوار بر اسب، ۱۹۰۸
دختری از قبیله جیکاریلا، ۱۹۱۰
گروهی از قبیله ناواهو در دره چلی، آریزونا، ۱۹۰۴
روسای قبیله سایوکس، ۱۹۰۵
مادر و فرزندی از قبیله آپساروک، ۱۹۰۸
دختری از قبیله توآ، ۱۹۰۶
خیمه های قبیله پیگان، ۱۹۱۰
مردی از قبیله آسینی بوان، عقاب سیاه، ۱۹۰۸

دیدگاهتان را بنویسید