تکرار تاریخ در گرافیتی های تازه ای از لوپس به مناسبت روز شکرگزاری – هنرگردی

گرافیتی به مناسبت روز شکرگزاری

گرافیتی های لوپس قبلا هم با موضوعات کارتونی بر روی دیوار ها رفته بوده اند، اما اینبار این هنرمند یک اثر قدیمی خود را دوباره به مناسبت “روز شکرگزاری” بر روی دیوارها کار کرده است، اثری که نشان میدم واقعیت آن روزهای آمریکا چه بوده است، البته آنچه تاریخ در خود غرق کرده است به سردی خاک شده و ارزش بالا آوردن آن نیست، به خصوص که در حقیقت آن روز ها آنقدر هم برای آمریکا خونین نبوده است، اما قضاوت به کتب تاریخ و قبائل سپرده می شود 🙂

 

تحریریه هنرگردی

http://www.shariot.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید