هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

مجسمه های ۴۰ هزارساله در غار های آلمان

به بهانه نشست کمیته میراث فرهنگی جهان یونسکو که از دوم تا دوازدهم ژوئن در شهر کراکف لهستان ادامه خواهد داشت، برخی از مکان های فرهنگی و چشم اندازهای طبیعی از کشورهایی مانند آلمان، برزیل، کامبوج، گرینلند، مغولستان و چند کشور اروپایی دیگر در نظر گرفته شده اند تا به لیست میراث فرهنگی جهان یونسکو اضافه شوند.

یکی از این مکان ها غار های دره رودخانه های آخ و لونه در ایالت بادن-وورتنبرگ آلمان است. ۶ غار در کل این منطقه ایجاد شده اند و از قرن نوزدهم تا حال صدها شی تزئینی و شخصی شامل بیش از ۴۰ پیکره ساخته شده از عاج ماموت، یافت شده است. در میان این اشیاء می توان به مجسمه “ونوس اوله فلِس” اشاره کرد که قدیمی ترین پیکره بشری است که تا کنون پیدا شده است و قدمت آن بیش از ۴۰ هزار سال می باشد.

از اشیاء دیگر می توان از یک مجسمه پرنده دریایی و یک ساز شبیه فلوت که هرد از جنس عاج ماموت هستند نیز نام برد.

پیکره کوچک “ونوس اوله فلِس” در سال ۲۰۰۸ توسط نیکلاس کانرد که استاد باستان شناسی است، پیدا شد و نامش را از غار ی که در آن پیدا شد، گرفت. یافته های این غار ها نشان میدهند که انسانهای ساکن این منقطه به حاظ فرهنگی و تفکر پیشرفته بوده اند.

به گفته پروفسور کانرد غارهای این دره ها از اهمیت زیادی برخوردارند چراکه آثار زیادی از انسانهای نئاندرتال شامل سازها، ابزار و اختراعات آنها را در خود جای داده اند.

به همین دلیل در سطح جهانی اهمیت دارند و در محدوده معیارهای یونسکو برای ثبت میراث فرهنگی قرار دارند. انسان مدرن با انسانهای کوتاه قامت و شکارچی نئاندرتال برای مدت چند هزار سال در اروپا زندگی کرده اند تا اینکه نسل انسانهای نئاندرتال حدود ۳۰ هزار سال پیش منقرض شد. آثار یافته شده همچنین نشان می دهند که ایزارهای ساخته دست انسانهای مدرن بسیار پیشرفته تر از جدشان بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید