هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

شالالا سلام زاده هنرمند و طراح چند رسانه ای ساکن جمهوری آذربایجان با ویدئو آرت “زوروان”  در نمایشگاه گروهی «گلیچ؛ زبان پیکسل» پلتفرم ۱۰۱ شرکت کرده است.

زوروان خدای زمان در آیین زرتشت و معروف به یگانگی و تنهایی است که بی نهایت را تجسم می بخشد. زوروان از نظر خوبی و بدی، بی طرف و همچنین بدون جنسیت است. از نظر سلام زاده در عصر دیجیتال مفاهیمی همچون زمان، بی نهایت بودن، جنسیت واخلاق تحریف شده و مفهوم آشنای خود را از دست داده اند.

سلام زاده معتقد است مینیاتورها در شرق علی رغم برخی برداشت های مذهبی در مورد منع به تصویر کشیدن انسان ها، با این حال به خوبی توسعه یافته اند. او با استفاده از هوش مصنوعی و کدگزاری، تمام عناصر “زنده” مینیاتورهای خاورمیانه ای و خدای بی چهره زوروان را تحریف و سه بعدی سازی کرده، تا به گفته خودش در مورد سازش های جهانی سازی، بدون شخصیت مستقل بودن، برابری عصر اینترنت و ارتدوکسی (به معنای پایبندی به هنجارها  به ویژه در دین) باعث افزایش تفکر شود.

سلام زاده در آثار خود به روانشناسی انسان در عصر دیجیتال، فناوری رایانه و مسائل اجتماعی عصر سایبری می پردازد. هنر او شامل هنر دیجیتال است که از طریق امکانات چندرسانه ای مانند فیلم، عکس و چیدمان خلق می شود.کارهای او یک آزمایش مداوم و جستجوی روش هایی است که بر فناوری تأثیر می گذارد تا آن را به عنوان یک جسم زنده نشان دهد.

سلام زاده
عکس از گلیچ ویدئوآرت زوروان. شالالا سلام زاده. نمایشگاه گروهی گلیچ؛ زبان پیکسل. کیوریتور: محمدعلی فاموری و صادق مجلسی. منهای یک گالری باوان تهران.

 

مسئله دوگانگی برای سلام زاده همیشه مهم بوده و در واقع بخشی از او همیشه به فرهنگ سنتی وفادار مانده، ولی در عین حال کارهای او کاملاً “دیجیتالی” است. شخصیت حقیقی زوروان با یگانگی زمان، فراتر از کلیشه ها و بین تاریکی و نور در بی نهایت بودن همراه است؛ نمادی پویا برای سلام زاده تا به عنوان یک خالق در خلق یک ویدئوآرت استفاده کند.

هدف سلام زاده یافتن راهی برای سازش بین فرهنگ سنتی، هویت ملی مردم و عصر جهانی فناوری های دیجیتال است. برای او، گلیچ آرت راهی برای انتقال “تحریف” دوران مدرن و ارائه فناوری به عنوان یک کالبدی زنده با نتایج غیرقابل پیش بینی است.

سلام زاده در ابتدا می خواست در مورد موضوعات فوق تأمل کند و هدف او خلق یک اثر هنری تا حد ممکن نزدیک به انتظاراتش بود. در این فرآیند، برخی از عناصر به عنوان مثال چرخاندن پیکسل ها و از بین رفتن قسمت هایی از مینیاتورها نتیجه و تصمیم فناوری گلیچ است که در خلق ویدئوآرت زوروان به کار گرفته شد.

نمایش گلیچ ویدئوآرت شالالا سلام زاده در نمایشگاه گروهی «گلیچ؛ زبان پیکسل» به کیوریتوری محمدعلی فاموری و صادق مجلسی در منهای یک گالری باوان تهران تا پنج شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹ ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید