سه عکس مهم در تاریخ عکاسی جنگ

وحشتناک و تاثیرگذار

جنگ همواره یکی از نامیمون ترین خاطرات بشری را رقم زده است و در این میان هنر عکاسی و فیلم‌برداری توانسته‌اند با ثبت تلخ‌ترین لحظات زندگی بشر،کمک شایانی به افزایش آگاهی نسبت به واقعیت جنگ کنند. این آگاهی جدای از افتخارات، پیروزی و شکست‌های طرفین درگیری بوده و دقیقا سعی دارد آن‌چه را که در میدان نبرد و در نتیجه‌ی دستورات سیاست‌مدارن غایب در جبهه‌ها اتفاق می‌افتد، برای بشر بازتاب داده و راه را برای داوری بینندگان هموار سازد.  به همین دلیل مرور تاریخ عکاسی جنگ بسیار با اهمیت است.

۱.عکس اول: اردوگاه اسرای جنگی،برگن-بلسن، آوریل ۱۹۴۵

تصویر عکس مستندی است که از اردوگاه های اسرای جنگی گرفته شده..به نظر میرسه کودک در حال راه رفتن در این مسیر میباشد و به سمت چپ نگاه می کند و بی توجه به انبوه اجسادی است که در سمت راست تصویر می باشد..عکس توسط :جرج راجر
اردوگاه اسرای جنگی،برگن-بلسن اوریل ۱۹۴۵

۲.عکس دوم:حمله ی غیر منتظره ناپالمی ۱۹۷۲

عکس توسط: نیک اوت ..تصویر از جنگ ویتنام که رنج کودکان و نشون میده .رنج چهره ها ..جیغ..برهنگی کودکان..تاثیر زیادی بر ترس و وحشت دارد… این عکس بعدا به “دختر ناپالم” معروف شد
Nick-Ut-–-Napalm-Attack-In-Vietnam
نیک اوت در حالی که عکس “دختر ناپالم” را در دست دارد

۳.عکس:رابرت هابرل – انسان در استانه مرگ ۱۹۶۹

 این تصویر بسیار ترس و وحشت دارد ..بار احساسی زیاد به همراه دارد..عکاس می گوید قبل از اینکه .کشتار ننگین می لای انجام شود. این تصویر را که انسان هایی را نشان می دهد که همدیگر رابه آغوش گرفته اند..
آن ها می خواستند به این افراد شلیک کنند من فریاد زدم صبر کنید و بعد عکس را گرفتم .تیراندازی شروع شد و من از گوشه ی چشم بدن هایی را دیدم که می افتادند
My_Lai_massacre_woman_and_children-honargardi
انسان در استانه مرگ ۱۹۶۹

رخشید فنایی

architect

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید