هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

سوشیا تبیلیتی (socia-tability) اثر میگل شوالیه توسط لامسه انسان به صورت دیجیتالی به حرکت در می آید. سوشیا تبیلیتی  یک وسیله تعاملی است که توسط هنرمند فرانسوی میگل شوالیه ساخته شده و واقعیت و مجازیت ، تکنولوژی و شعر را متحد می سازد.

سطح رویی یک میز چوبی به عنوان واسطی برای تاباندن نور استفاده می شود و رنگ های متنوع و تک رنگ های گرافیکی به صورت تصادفی زمانی که شبکه ای از پیکسل های منحنی و خطی به صورت موج دار روبه روی چشم طرف حرکت می کنند، یک واکنش گسترشی زمانی که فرد سطح میز را با دستانش لمس می کند روی می دهد؛ به صورتی که این حرکت، پیکسل های روی میز را آشفته می کند و خطوط راست شکسته ودر خطوط رگه های چوب محو می شوند.

سوشیا تبیلیتی در ارتباط با هنر جنبشی و هنرمندان هنراوپ می باشد ،که مطالعات بر روی حرکت و هم دوباره شکل گرفتن پیکسل ها را رهبری می کند. این شیوه لمسی با احساسات ما به خوبی به بازی در می آید.

دیدگاهتان را بنویسید