شاهکار هرژه در لندن

زمستان امسال نمایشگاهی از تن تن شخصیت دوست داشتنی و افسانه ای هرگز به اجرا در خواهد آمد، سیاری به آنچه که از روزناه ها با خطوط ساده شروع شد و به کتاب هایی پر از گرافیک و رنگ و لعاب رسید. در این نمایشگاه شخصیت ها، مکان ها و حتی ایده های بعدی از تن تن به روی دیورا ها خواهد رفت.

تن تن یکی از معروف ترین داستان های مصور است که شهرتی جهانی نیز دارد، حتی در بین کشورهایی همچون ایران نیز میتوان این کتب را مشاهده نمود که گاها به زبان فارسی ترجمه شده اند، البته انیمیشن های تن تن و ماجراجویی هایش بیش از کتاب های او در ایران شناخته شده اند. اولین بار ژوژ رمی با شروعی از یک قصه در روزنامه فرانسوی زبان چاپ شد. سپس این خبرنگار ماجراجو و سگی که همیشه او را همراهی میکرد به بیش از 70 زبان دنیا ترجمه شدند، هرچند کاراکتر های مصور دیگه نسبت به تن تن فاصله زیادی دارند اما کودکی خیلی از ما با این داستان پوشیده شده است. نویسنده این داستان ها یعنی ژوژه رمی نام مستعار هرژه را برای خود برگزیده بود

 

علیرضا محمدشاه

http://www.shariot.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید