هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

عفت یحیی آقلو متولد ایران است اما خیلی در ایران زندگی نکرده و نامش در بین هنرمندان ایرانی کم شنیده شده است. او متولد ۱۳۴۵ است و هم اکنون در سیدنی زندگی می کند، پیش تر سابقه نقاشی های پرتره و ساخت مجسمه های برنزی را داشته است. او در آکادمی هنر نیویورک تحصیل کرده است و مجسمه ساز ی را به صورت حرفه ای در آن زمان شروع کرده، سپس به صورت پیوسته به برگزاری گالری های مختلف از نیویورک تا ترکیه بوده، همچنین آثار او در استرالیا بارها به نمایش درآمده و بسیار پرطرفدار نیز بوده اند. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ نیز عضو انجمن پرتره آمریکا بوده است.

تحصیلات عفت بیشتر در زمینه مجسمه ساز ی بوده است

۱۹۹۹ – ۲۰۰۱ MFA New York Academy of Art, Sculpture, New York, NY, USA

۱۹۹۸ – ۱۹۹۹ The Art Students League of  New York, New York, NY, USA

۱۹۹۸ – ۱۹۹۹ New York Sculpture Studio, Life Portrait Sculpture

۱۹۹۶ -۱۹۹۷ Ataturk Cultural Center.Sculpture,Drawing .Ankara,Turkey

۱۹۸۹ -۱۹۹۵ Art studio workshop (Kargahe Honar)  Sculpture, Drawing Tehran, Iran

۱۹۸۹ -۱۹۹۴ English Persian Translation, BA, Tehran, Iran

همچنین نمایشگاه های زیر در کارنامه هنری او ثبت شده اند

۱۹۹۸ ۱۹۹۹ Women Exhibition in United Nation Plaza

۱۹۹۸ ۱۹۹۹ Art Students League of New york  Annual Exhibition

۲۰۰۱ Diploma Project Exhibition of Graduate Students

۲۰۰۴  Ankara Art Fair, Ankara Turkey

۲۰۰۵ Darling Park Exhibition

۲۰۰۵ Look Magazine Cover page August Edition

۲۰۰۶ Darling Park Exhibition, Sculptors Society NSW

۲۰۰۶ Look Magazine Cover page  August Edition

۲۰۰۶  International Women Exhibition First Prize 19 years and over

۲۰۰۶ Finalist  Waverly  Art  Prize  Exhibition – Painting

۲۰۰۷ Darling  Park Exhibition, Sculptors Society NSW

۲۰۰۷ Look Magazine Cover Page August edition

۲۰۰۸ Darling Park Exhibition Sculptor Society NSW – Highly Commented Prize

۲۰۰۸ Look Magazine Cover Page

۲۰۰۸ Mortimor Prize Highly Commended

دیدگاهتان را بنویسید