نقاشی های رابرت بونز از دوگانه های ماشین و حیوان

آثار او همیشه عجیب و غریب بوده اند اما هر نگاهی با هر طرز فکری را هم به خود جلب میکنند، نقاشی های رابرت بونز این بار به سراغ حیوانات رفته است، البته چیز عجیبی نیست که در کارهای او تلاقی دیده شود و این به گونه ای امضای اوست. اما این ارتباط با آثار او نه به راحتی قابل تعریف است و نه به راحتی قابل درک، این نقاشی ها را تنها باید دید و آنچه به صورت شخصی از دنیای امروزمان داریم به ذهن تصویر کنیم. قدرت او در اتصال المان های آشنا و تبدیل آنها به تصاویری که ذهن را درگیر کند، او را در زمره نقاشانی حتی با درجه بسیار بالا مانند Ron English و Andy Warhol قرار میدهد. چیزی که بیننده را همزمان که کنجکاو و متمایل به دیدن می دارد، بهت زده و گیج نیز می کند.

وب سایت رابرت بونز را ببینید

نقل قول از رابرت بونز درباره نقاشی هایش از دوگانه های ماشین و حیوان

“With this current body of work I am continuing to focus on my fascination with animal/machinery hybrids. There are so many unanswered questions I have about them. Is this a not so distant future reality? A terrible road we should never go down? How do I make the Killer Whale a more efficient killer? Can the marlin and shark be even faster hunters, more dangerous to their only predators, man? If the bees continue to disappear, should we design a replacement to pick up where they left off? Or do we accept our fate and stop toying with Mother Nature since that is what got us into trouble in the first place. I’m continuing to play mad scientist in a lab that should never really exist.” —Robert Bowen

علیرضا محمدشاه

http://www.shariot.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید