نقاشی های JACEK YERKA

همیشه دیدن یک نقاشی سورئال با ایده پردازی قوی و نمایانی رویایی لذت بخش است، درست مانند همین تصاویر که البته به نظر می رسد به گونه ای ایده گرفته از آثار Jean-Pierre Jeunet هستند، این نقاشی ها بیشتر به حال وهوای رویایی و فانتزی مانندی نزدیک هستند که خود هنرمند در زمان های گذشته آنها را تجربه کرده است و در بیان تصورات خود از گذشته آنها را به تصویر کشیده است

 

علیرضا محمدشاه

http://www.shariot.ir

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید