نمایشگاه آثار “اکبر میخک” با عنوان “از این جا تا آن جا” در نگارستان آن

unnamed

[intergeo id=”QN4UTM”][/intergeo]
آدینه ۲ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶ تا ۲٠ : گشایش
 ۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۴ آبان : پایان
یکشنبه تا آدینه  ساعت ۱۱ تا ۲۰ : زمان بازدید

کسرا علیها

http://mehrazin.wordpress.com

اینجا بخونید: ir.linkedin.com/pub/kasra-m-aliha/3b/469/797/

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید