نهمین نمایشگاه سالانه مجسمه کوچک

مجسمه های بزرگ یا عظیم از زمان باستان جذابیت مستمری داشته اند، و همینطور هم مجسمه های کوچک که اغلب جزو وسایل شخصی و یا پیکره های کوچک قدیسین و شبه خدایان بوده اند و در سراسر جهان کشف شده اند. هنرمندان مجسمه های عظیم و باشکوه را به سفارش اربابان قدرت می ساختند تا نمایشی از قدرت و مکنت باشند. برعکس وعموما” مجسمه های کوچک برای استفاده شخصی وبا تعلق خاطر، دست ساخته تمایل و انگیزه شخصی سازندگان آنها بوده اند. در طول تاریخ مجسمه های کوچک؍ ظریف و زیبا واکنش مثبت بیننده را برانگیخته اند، بسیاری از اوقات بینندگان این مجسمه ها را صمیمی تر و جذابتر یافته اند تا پیکره های عظیمی که در ذات خود متفاخرهستند.علیرغم اندازه، مجسمه های کوچک به جهت دشواری ساخت دراندازه کوچک، حتی بیشتر از مجسمه های بزرگ تحسین شده اند
برای نهمین دوره مجسمه کوچک، آثار 45 هنرمند به نمایش درمی آید. آثاری که طیف وسیع وجذابی از موضوعات و متریال را در برمی گیرد. آنچه که در این میان مشترک است بیان شخصی و صمیمانه این هنرمندان است، نمونه هائی از زبان شخصی که به کار گرفته شده تا احساسات و برداشت های هنرمندان را انتقال دهد. دراین مجموعه، اتفاقات عادی و غیرعادی مطرح شده اند: گربه های درمانده ی که همراه با پشتیبان شان در یک تصادف عجیب سوختند (اثرالناز قائمی)، اوقات خوش در خانه منوچهری کاشان ( اثرسام نیکمرام)، گذشته ها و مجله محبوب بانوان آن زمان (اثر نسترن صفائی) و شکنندگی زندگی (اثر مسیح مشتاقی)…
این نمایشگاه نمونه ای است از روش و برزش هنرمندان معاصر ایران که همانند تمامی انسانهای معاصر بر فردیت خود اصرار دارند و آنچه را که تنیده ز دل و بافته از جاناست را به نمایش گذاشته اند.

aran-art-gallery-artevents-honargardi-poster-mehr-2015-1394-exhibition-(1)

گشایش 8 آبان ماه 1394 و ادامه نمایشگاه تا 24 آبان ماه

نشانی پروژه های آران: خیابان نوفل لوشاتو کوچه لولاگر پلاک 5
ساعت بازدید 4-8  در روز گشایش  و جمع های دیگر
بازدید روزهای عادی به جز شنبه،ساعات  1-7

تحریریه هنرگردی

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید