هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

گالری اُ از آدینه‌ ۲۵ مهرماه تا تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، میزبان نمایشگاهی انفرادی، تحت عنوان “نا-پیدا ” است، که آثار نقاشی علی گنجوی را به نمایش گذاشته شده است.

لحظه‌ی درخشش ناگهانی حقیقت موضوع محوری این مجموعه بوده است و نقاش با برهم زدن عادت‌ها و نظم دیداری، همچون شاعری که نظم کلمات را می‌شکند، سعی در ایجاد فضای بصری متفاوتی داشته است. از سوی دیگر، او با برانگیختن میل مدام به دیدن و شنیدن و پرسشگری در مخاطب، خرد و خیال را در هم می‌آمیزد و در تلاش برای واکنشی هنرمندانه به پرسش‌های خود از معنا و حقیقت است. جستجویی که از سویی با اندوهی عمیق همراه است و از سویی دیگر با درخششی سرد خود را بر مخاطب آشکار می‌سازد.

استیتمنت نمایشگاه نا-پیدا در گالری اُ
علی گنجوی
علی گنجوی، بدون عنوان، اکرلیک روی بوم،۱۰۰×۱۲۰سانتی‌متر، ۱۳۹۹. عکس: وبسایت گالری اُ

رنگ معنا‌ی خودرا در مجموعه‌‌ گنجوی، باخته‌ است و فضای غالب آثار نیز، سرد و تاریک و مه آلود است؛ که مخاطب را وادار می‌کند برای کشف آنچه که در آن می‌گذرد به آثار نزدیک‌تر شود.

جهان پیرامون ما متشکل از رموز و کد گذاری‌هایی است که انسان بر بسیاری از آن ها نائل به کشف نشده است. از پی کشف این رموز است که انسان به معانی نوینی از زندگی دست پیدا می‌کند. در آثار گنجوی شاهد وقوع آن وهله‌ی سریع کمال یافتگی انسان‌ها پس از کشف این معانی و حقایق هستیم؛ و از پس سنگینی این ادراک است که سوژه‌ها، به صورت غیر مترقبه نسبت به حقایق زمین بی حس و دلسرد می‌شوند، و فراتر از زمین می‌روند و به رنگ آبی می‌درخشند و گویی فرازمینی می‌شوند.

در ناپیدای گنجوی، سوژه‌ها نسبت به این کشف و ادراک وسیع واکنش‌های ثابتی ندارند، گاهی برای آنها هولناک و همراه با غم و دردی‌ است که در جان و تا مغز استخوان‌ آنها رخنه‌ می‌کند و گاهی نیرو بخش و امید دهنده‌ و گاهی فورانی از الطاف است.

دیدگاهتان را بنویسید