هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

سکونتگاه زنبورها

آتلیه طراحی  AtelierD با طراحی غرفه ای درموترسهولتس فرانسه، میکرو سکونتگاه هایی را برای زنبورهای وحشی طراحی کرده است. هتل K-abeilles برای زنبورها چیزی بیش از یک غرفه جذاب برای جشنواره آرچی در فرانسه  است. دیوار لانه زنبوری غول پیکر فضای جذابی برای زنبور های وحشی که دوست دارند به فضاهای تنگ نقب بزنند، ایجاد کرده است.

این غرفه شامل اینستالیشنی است که از یک طرف لانه زنبوری مناسب زنبورهای عسل بوده در حالی که از طرف دیگر سایبان برای استراحت انسان هاست که با  همان پانل های لانه زنبوری ساخته شده است. نمای خارجی کلبه به شکل شش ضلعی تقسیم بندی شده است و فضای داخلی آن پناهگاهی برای انسان است. شما می توانید درون آن بنشینید یا بر روی مبلمان داخلی که با همان هندسه شش ضلعی ساخته شده است استراحت کنید. در طراحی نما، برخی از شش ضلعی های داخل دیوارها پر نشده اند، بنابراین شما می توانید طبیعت اطراف را از طریق آنها مشاهده کنید.

AtelierD

این غرفه با نام  K-abeilles به مساحت ۲۰ متر مربع در سال ۲۰۱۲ برای جشنواره آرچی در فرانسه ساخته شد. هتل زنبورها، یک کندوی عسل عظیم بوده که به عنوان یک پناهگاه هم برایزنبورها و هم انسان ها عمل می کند و آنها را به همکاری نزدیک و لذت بردن از طبیعت تشویق می کند.

دیدگاهتان را بنویسید