هنر محیطی اندی گلدزورتی

اندی گلدزورتی “Andy Goldsworthy” عکاس، مجسمه ساز و طراح محیطی مشهور بریتانیایی است. او چیدمان های محیطی موقتی را با استفاده از طیف به ظاهر بی پایان مواد طبیعی مانند: چوب، سنگ، برف طبیعی، یخ، برگ، پوست درختان، خاک و هرچیزی که در محیط آزاد می یابد، خلق و ارتباطی دلسوزانه با جهان طبیعی برقرار می کند و با عکس هایی خارق العاده آنها را ثبت می کند. او فرزند یک ریاضیدان است که پیش از ورود به دانشکده هنر در مزرعه کار می کرده است. وی در مصاحبه ی خود در گاردین می گوید: “بخش عمده ای از کار من مانند چیدن سیب زمینی است، شما باید درگیر ریتم آن شوید.”

 عکاسی نیز نقش مهمی در هنر او دارد، زیرا کارهای او اغلب گذرا هستند. او می گوید: “هر اثر رشد می کند، باقی می ماند و در نهایت فرو می پاشد –فروپاشی بخش جدایی ناپذیر از یک چرخه است که عکس های او بهترین حالت و زمان کمال این چرخه را نمایش می دهند- نقطه ی اوجی در تمام کارها وجود دارد که امیدوارم در تصاویر بیان شوند. فرایند رشد و فروپاشی مجازی و ضمنی هستند.”

land-art-andy-goldsworthy-honargardi (1) - اندی گلدزورتی
اثر اندی گلدزورتی

اندی گلدزورتی می گوید:

زمانی که من چیزی روی زمین یا در خیابان می سازم، ممکن است از بین برود، اما به بخشی از تاریخ آن مکان تبدیل می شود

وی درباره شروع کارش می افزاید: “در ابتدا کار من متمرکز بر فروپاشی و زوال بود. در حال حاضر برخی از تغییراتی که اتفاق می افتند بسیار زیباتر از آن هستند که بشود آنها را فقط به عنوان یک فروپاشی ساده توصیف کرد.”

یک روز صبح زود در فوکستون من در حالی بیدار شدم که امواج دریا تخته سنگی پوشیده از گلبرگ خشخاش را احاطه کرده بود. اتفاقی بسیار آرام و لطیف؛ دریا به آرامی در حال شستن گلبرگ ها بود. نمایش برهنه شدن تخته سنگ و پاشیده شدن رنگ قرمز درون دریا. در حالی که در پشت سر بندری قابل مشاهده بود که بسیاری از سربازان آنجا را برای جنگ ترک کرده بودند.

لازم به ذکر است که Thomas Riedelsheimer در سال ۲۰۰۱ مستندی از گلدزورتی با عنوان “رودخانه ها و امواج” ساخته است.

مینا مختاریان

معمار

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید