پرتره های آندره کستانتینی

آندره کستانتینی عکاس ایتالیایی، طراح گرافیک و بنیان گذار مجله الکترونیکی مستقل و رایگان PhotogtaphizeMag می باشد.

او معتقد است که ” عکاسی دوران مدرن هدیه ای با عنوان دیجیتال دریافت کرده است.” هدیه ای که او در آثار خود از آن استفاده می کند. او در مجموعه ی “ذهن من کجاست”، براین ایده که ذهن انسان برای اینکه مدام در جای دیگری باشد ساخته شده است تاکید می کند. این یکی از مهم ترین تفاوت ها میان یک “انسان آگاه و یک حیوان وابسته به غریزه است، که این توانایی را به ما می دهد که نه تنها بر مرزهای اجتماعی، اقتصادی و سایر چالش های روزانه، بلکه بر مفاهیم بی نهایتی مانند زمان و مکان نیز غلبه کنیم.

عکس های  آندره حباب افکار و خیالبافی درون سر افراد را دستکاری و با تصاویر معماری و فضای شهری ترکیب می کند. تصویرگر ایتالیایی انسان را با سیمایی متفرانه و عکس هایی از خیابانها و ساختمان های زیبایی که بر بالای سر آنها شناور هستند و یا به خارج از سر آنها بسط داده شده اند نشان می دهد. در این مجموعه به نظر می رسد که او ذات خیالبافی درباره ی مکان های دوردست با پتانسیل امید بخشی و یا سکونت بر روی سیلی از مسئولیت های روزانه در یک شهر بزرگ و شلوغ را عکاسی کرده باشد.

کستانتینی می گوید که به “جوی که محیط های خاص به وجود می آورند، و همچنین احساسات را تحریک می کنند”  علاقه دارد. او همچنین به خلق حالت ها  و حس مکان با استفاده از نور، سایه و بافت علاقه مند است.

آندره کستانتینی می‌گوید:

“این باعث می شود که مکان های معمولی و کسل کننده شبیه چیزی خارج از این دنیا به نظر برسند.”

“ذهن من کجاست” در حقیقت یک قصیده برای ذهن انسان است، یک قصیده برای تخیلات درون ذهن و تمام توانایی اش برای خلق.

مینا مختاریان

معمار

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید