هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

میرویم به ماه!!! یا یکی از سیاره های دور این کهکشان. این عنوانی بود که ناسا برای اولین بار به صورت تبلیغاتی روی پوستر هایی از آنها استفاده کرده است. به نظر می آید درست وقتی در دفتر کارشان در تعطیلاتی که همه آمریکا مشغول خوش گذرانی بودند نشسته بودند و از تماشای ستاره ها حوصله شان سر رفته بود این پوستر ها آماده شده اند که اشاره به سیاراتی دارند که در آن زمان به تازگی کشف شده بودند و مهمترین و مشهور ترین آنها Kepler-16b بوده، براساس نوشته های گاردین آن زمان، 3 نفر از کارشناسان آژانس استراتژی بصری ناسا به نام های Joby Harris, David Delgado and Dan Goods این پوستر ها را آماده کرده اند که رنگ های بولد، شمای کلاسیک طراحی پوستر و همین طور تایپوگرافی art-deco در آنها به چشم می خورد. این پوسترها محضر دوران طلائی سفر به کهکشان هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید