هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

چیدمان شهری به نام فرگمنت

چیدمان به مثابه مبلمان شهری

مبلمان شهری یکی از عناصر مهم شهرسازی و معماری به شمار می‌روند و اگر این مبلمان به دقت طراحی و در جای مناسب اجرا شوند، می‌توانند نقش مهمی در روان شناسی محیطی ایفا کنند. گاهی می‌توان از چیدمانی کوتاه مدت به عنوان یک عنصر شهری بهره‌گرفت. امروز یکی از این آثار را با عنوان “فرگمنت”در کشور پرتغال معرفی می‌کنیم. این اثر در سال 2015 طراحی و اجرا شد.

portugal fragment architecture_mina mokhtarian_honargardi_artevents_2016 (12) portugal fragment architecture_mina mokhtarian_honargardi_artevents_2016 (11)

فرگمنت قطعه ای از یک بسترچندگانه و پرده ای میان شهر و شهروندان است. یک چیدمان موقت و آزمایشی که با فضای عمومی سازگار بوده و در نهایت بازتابی از اجزای موجود در یک میدان یا خیابان که در یک زمان و بعد خاص با بازتاب ساکنان و رهگذران موجود در آن بستر همگام و همزمان می‌شود.

portugal fragment architecture_mina mokhtarian_honargardi_artevents_2016 (10) portugal fragment architecture_mina mokhtarian_honargardi_artevents_2016 (9)

فرگمنت با ایجاد مفاهیم چندگانه از واقعیت، شکستِ دید و ایجاد زوایای تازه، نه تنها در اجزای شهر بلکه در تماشاگرانی که تصویرشان در آن بازتاب می یابد، به آنها اجازه می‌دهد که دید و فهمی جدید را تجربه کنند و در حالی که با نمای ساختمان های اطراف و عناصر موجود در میدان احاطه شده اند، به عنوان جزیی از فضا در سطح آیینه ها ترجمه و تفسیر شوند.

portugal fragment architecture_mina mokhtarian_honargardi_artevents_2016 (8) portugal fragment architecture_mina mokhtarian_honargardi_artevents_2016 (7)

نمایشی تکه تکه شده از شهر و فضای شهری و تمرکزی بر المان هایی که ما را احاطه کرده اند، مانند: نور، رنگ و فضا

portugal fragment architecture_mina mokhtarian_honargardi_artevents_2016 (6) portugal fragment architecture_mina mokhtarian_honargardi_artevents_2016 (5)

فرگمنت چیزی بیش از یک فضا است که ما را وارد تصویری واژگون و زنده از یک کلایدسکوپ می کند.

portugal fragment architecture_mina mokhtarian_honargardi_artevents_2016 (4) portugal fragment architecture_mina mokhtarian_honargardi_artevents_2016 (3)

مینا مختاریان

معمار

نوشته های مشابه

پاسخی بدهید