Tags : آبستره

اخبار هنرهای تجسمی نقاشی و طراحی هنرهای تجسمی

نقاشی کاکتوس

کاکتوس یه موجود دوگانست هم خوبه هم بده، ولی چون از فاصله همیشه بی آزار هست و با تیغ هاش بهت هشدار می ده که من از نزدیک موجود جالبی نیستم برای همین ازش نمی ترسیم و دوستش داریم، مثلا اگر مثل فیلم های فضایی بود و وقتی نزدیکش می شدی اون روی خودش را […]ادامه مطلب