هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

روایتی از آثار نقاشی آرزو غلامی

لطفا بی احتیاط حرکت کنید به قلم : فاروق مظلومی . نویسنده آزاد برای من بررسی یک اثر هنری مثلا نقاشی زمانی شروع می شود که آثار یک هنرمند مرا یاد هنرمندان دیگر نیندازد این از معایب و مزایای دیدن کارهای متعدد است .در اولین برخورد با نقاشی های آرزو غلامی ، استقلال و زبان […]