Tags : آنتروپی

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ نقد و مقالات هنرهای تجسمی

دوز عکاسی ما بالا رفته

کائنات میل به بی‌نظمی دارد؛ شما چطور؟ در درس شیمی دوران دبیرستان آموختیم که آنتروپی (آشفتگی) جهان همواره در حال افزایش است؛ اما کم‌تر کسی از ما در آن دوران درکِ ملموسی از آن موضوع داشت ولی امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که با مقایسه‌ی بازه‌های کوتاهِ زمان هم می‌توانیم این افزایش آشفتگی یا بی‌نظمی را به […]ادامه مطلب