هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

رولینگ استونز در سیاره بهرام

اگر تاکنون معنای جاودانگی برای هنرمندان راهیابی به کتب تاریخ هنر بود، به تازگی ناسا این تعریف را یک پله ارتقا داده و درج نام در نقشه‌ی سیاره بهرام یا مریخ هم به سیاهه‌ی آرزوها افزوده است. به گزارش سی‌ان‌ان ناسا یا اداره کل ملی هوانوردی و فضا، سنگی را سیاره‌ی سرخ با عنوان گروه موسیقی […]