هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

نقاشی‌های جاوید عندلیب در گالری آس

«اولین نقاش» تلاش برای بقا یا خلق اثر هنری «اولین نقاش یعنی انسانی که برای اولین بار نقاشی کرد؛ مسلما نه با هدف خلق یک اثر هنری بلکه با انگیزه‌ای مشابه با اولین شکارچی، اولین کشاورز و …؛ با انگیزه بقا.» جاوید عندلیب، اولین نمایشگاه انفرادی خود را با عنوان “اولین نقاش” از ۲۵ مرداد […]