هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

مروری بر آثار رضا بانگیز

رضا بانگیز زاده ۱۳۱۶ می باشد. و از آخرین بازمانده های نسل درخشان هنرمندان نوگرای ایران است؛ بانگیز پس از تحصیل در هنرستان هنرهای زیبا تهران و بهره بردن از حضور اساتیدی چون شکوه ریاضی، مارکو گریگوریان و هانیبال الخاص به دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران رفت. او در کنار تنی چند از هم نسلان […]

مصاحبه شایان شعبان با استاد بانگیز

شایان شعبان برای مصاحبه خود اینبار به سراغ یک پیشکسوت در هنرهای تجسمی رفته است، استاد رضا بانگیز که سالها آثار او را در بین چهره های بزرگ دیگری بر روی دیوار اگزبیت های بزرگ و نامداری که آثار نقاشی، مجسمه و یا چاپ دستی نمایش داده اند، دیده ایم. درباره رضا بانگیز رضا بانگیز […]