هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

رینگو استار یکی از اعضای بیتلز شوالیه شد

گویا صدرنشینی اخبار مربوط به بیتلز تمامی ندارد؛ به تازگی هم «ریچارد استارکی» با نام مستعار رینگو استار در مراسمی در کاخ باکینگهام لندن مقام شوالیه را دریافت کرد. شاهزاده ویلیام، دوک کمبریج و نوه ملکه بریتانیا این مقام را به رینگو استار اهدا کرد. این مقام به دلیل دستاوردهای رینگو استار به دنیای موسیقی به او […]