هنرگردی مجله تخصصی هنری ایران

مجله مستقل و تخصصی هنرهای تجسمی و مفهموی

جاذبه صحنه هنری وین برای جوانان

چرا وین به یکی از داغ‌ترین صحنه‌های هنری اروپا برای فروشندگان جوان تبدیل شده است؟ هنگامی که امانوئل لایر در سال 2011 گالری خود را در وین افتتاح کرد، تعداد کمی از مشاغل تجاری دیگر وجود داشتند که در ارائه‌ی آثار هنرمندان جوانی که او می خواست از آنها حمایت کند، تخصص داشته باشند. لایر […]