هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

Tags : عکاسی از حیوانات

اخبار هنرهای تجسمی عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

قبایل ناپدید شده دنیا – جیمی نلسون

جیمی نلسون به مدت سه سال پیش از اینکه این قبایل به صورت کامل از بین بروند این دسته تصاویر را از آنها ثبت کرده است که بسیار هم تکنیاکال هستند برای عکاسی از انسانهایی که سالهای زیادی از تمدن بشریت و درک دوربین عکاسی فاصله دارند شاید سخت ترین مورد موجود همین دست و […]ادامه مطلب