هنرهای تجسمی سینما تئاتر اخبار هنر موسیقی جشنواره ها رسانه تخصصی

Tags : عکس تکنیکی

عکاسی و فتومونتاژ هنرهای تجسمی

عکاسی های موزاییکی توماس از دنیای ما

توماس کلنر عکاسی آلمانی تبار است که پیش از این آثاری منحصر به فرد را به سبک خود داشته اما هیچ گاه به صورت مجموعه ای کامل در نیامده اند و برای همین اینبار سعی کرده است تا با خلق یک سری پشت هم و زمان گذاری روی این پروژه، تابوی قدیمی خود را بشکند. […]ادامه مطلب