Tags : مانكن هاي قلعه حسن خان

هنرهای تجسمی

نمایش و بررسی مستند “مانکن های قلعه حسن خان”

گالری جرجانی روز سه شنبه و چهارشنبه (۱۳ و ۱۴ بهمن) در دو سانس ۵ و ۶ بعد از ظهر میزبان نمایش و بررسی مستند “مانکن های قلعه حسن خان” است. این فیلم مستند که کاندید بهترین مستندِ بخش”سینما تجربه” از نهمین دوره جشنواره بین المللی سینما حقیقت هم شده است، در این دو روز […]ادامه مطلب