Tags : مسابقه تصویرسازی

نقاشی و طراحی هنرهای تجسمی

تاریخ تصویرسازی – illustration

تاریخچه تصویرسازی انسان از هزاران سال پیش میدانسته که می تواند به کمک ابزار تصویر بسیاری از مفاهیم را خوب وخوبتر منتقل کند. مفاهیمی که واژه هایی برای آنها وجود نداشته، و اگر هم داشته، رسایی کافی نداشته است حتی به یاری واژه های متعدد توصیفی وقیدی. قدیمیترین خطها ،تصویرهایی بوده که انسانها برای ارسال پیام […]ادامه مطلب

اخبار هنرهای تجسمی ادبیات و کتاب رویداد های هنری

فراخوان جهانی تصویرسازی کتاب کودک لهستان

پس از برگزاری موفق نخستین مسابقه “کلِروُینتس” (Clairvoyants) که در آن بیش‌از پانصد و بیست اثر ارسال شدند، انتشارات “دوی شُستره” (Dwie Siostry) اقدام به برگزاری مسابقه ای برای تصویرسازی کودک کرده است. هدف از این رویداد، پدیداری فرصتی برای معرفی هنرمندان به بازار کتاب لهستان و جهان عنوان شده است. حضور در این مسابقه برای کلیه […]ادامه مطلب